Loading color scheme

Alpinbindinger
 
Det kreves enormt mye av bindingen dagens carvingski!

Den skal holde skoen fast på skiene samtidig som den skal løse ut når det er nødvendig. Bindingen skal løse ut ved flere typer fall, spesielt ved bakoverfall med vridning er det viktig at bindingen løser ut.


Integrerte bindinger er noe som blir mer og mer vanlig, fordelen med integrerte bindinger er at ski og binding er konstruert for å passe sammen. Det bedrer egenskapene til skiene.